povinne-ruceni.cz

Pojistné období

období, po které je sjednáno pojištění. Běžně platí, že pokud pojistník neoznámí pojišťovně 6 týdnů před koncem pojistného období ukončení spolupráce, prodlouží se pojistná smlouva o další pojistné období. Pokud dojde během pojistného období k pojistné události, pojistiteli vzniká povinnost poskytnout pojistné plnění.