povinne-ruceni.cz

Povinné ručení - často kladené otázky

Proč musím platit povinné ručení?

Povinné ručení neboli pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je povinné ze zákona (č. 168/1999 Sb.). Pomáhá v případech, kdy majitel pojištěného motorového vozidla způsoby jeho provozem škodu na zdraví nebo majetku. Škody se pak do výše limitu pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě platí právě z povinného ručení. Pojištěné musí být všechna vozidla, která mají přidělenu registrační značku, technický průkaz nebo jsou provozována na veřejných komunikacích.

Proč je pro některé vozidla cena povinného ručení nižší či vyšší nez pro jiné?

Cena povinného ručení se vždy odvíjí od jeho typu, pro osobní vozidla jsou jiné ceníky než například pro nákladní automobily nebo motocykly. Při výpočtu ceny se dále klade důraz na výkon motoru anebo zdvihový objem válců. Pokud jste po určitou dobu nezavinili žádnou nehodu, naskakují Vám bonusy, o které se v dalším pojistném období cena povinného ručení snižuje. Analogicky pokud budete bourat častěji, připočítává se k ceně povinného ručení tzv. malus, o který je naopak cena povinného ručení vyšší. V nabídkách pojišťoven lze najít i výhodnější podmínky pro držitele průkazů ZTP, ZTP/P, hasiče a další

Musím si při cestě do zahraničí sjednávat další povinné ručení?

Nemusíte, protože povinné ručení platí na území všech států sdružených v EEA (European Economic Area - Evropský hospodářský prostor). Členy EEA jsou státy Evropské unie, Islandu, Norska a Lichtenštějnska. K tomu platí i ve státech uvedených v seznamu v prováděcí vyhlášce Ministerstva financí.

Mezinárodním dokladem o platnosti smlouvy o povinném ručení se tzv. zelená karta. Součástí zelené karty je také seznam značek států, ve kterých je platná a tudíž zde platí i Vaše povinné ručení. Značka státu nesmí být přeškrtnuta, v tom případě zde zelená karta neplatí.