povinne-ruceni.cz

Pojistná událost

skutečnost, se kterou vzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění. Co konkrétně pojistná událost obnáší je stanoveno ve všeobecných pojistných podmínkách a smluvním ujednání. V případě vzniku pojistné události ohlásí pojistník tuto skutečnost pojistiteli (pojišťovně), který zahájí proces likvidace pojistné události.