povinne-ruceni.cz

Asistenční služby Triglav

Pojišťovna Triglav nabízí svým klientům v ceně povinného ručení asistenční službu Základ, kterou mohou klienti využít v případě pojistné události (havárie). Za pojistnou událost u této pojišťovny považují i nedostatečné množství provozních náplní, vybití akumulátoru, únik vzduchu z pneumatik a zlomení nebo ztrátu klíčů. Pokud chcete využít služeb i v případě poruchy, musíte si zřídit asistenční službu Plus za 260 Kč ročně.

Služna dispečinku je pro klienty pojišťovny samozřejmě zdarma. Asistenční služby zajišťuje společnost Triglav Assistance.

Důležitá telefonní čísla

Rozsah služeb a limity plnění

 ZákladPlus
ČRZahraničíČRZahraničí
Silniční služba na místě poruchy nebo pojistné události vozidla bude poskytnuta základní asistence v případě, že lze závadu snadno odstranit a vozidlo zpojízdnit. Služba kryje náklady příjezdu vozidla silniční služby a práci mechanika. Pojištěný hradí cenu použitého materiálu a náhradních dílů.
2 hod. zdarma 2 hod. zdarma
Odtahová služba pokud nemůže být vozidlo zprovozněno na místě poruchy nebo pojistné události, vozidlo bude odtaženo odtahovým vozidlem do nejbližšího autorizovaného nebo kvalitního servisu. Součástí odtahu není vyprošťování vozidla z terénu.
zdarma do 2000 Kč zdarma zdarma do 3500 Kč zdarma
Uložení vozidla Pokud je nejbližší autorizovaný nebo kvalitní servis uzavřen (během víkendu, státního svátku, v noci...), nepojízdné vozidlo bude dopraveno do bezpečného parkovacího zařízení a ráno příští pracovní den dopraveno do servisu.
1 den 3 dny 4 dny 10 dní
Vyproštění z terénu V případě pojistné události, kdy se vozidlo ocitlo mimo vozovku.
-- zdarma do 5000 Kč -- zdarma do 10000 Kč
Oprava vozidla v zahraničí Na poškozeném nebo porouchaném vozidle bude po odtažení asistenční službou do servisu provedena jeho dílčí oprava, která povede k umožnění dopravy vozidla vlastní motorickou silou nebo po vlastní ose do ČR za předpokladu, že její délka nepřesáhne 3 dny. Služba kryje náklady na pracovní úkony vedoucí ke zpojízdnění vozidla (diagnostika, práce servisu). Pojištěný hradí cenu použitého materiálu a náhradních dílů. Služba nekryje pravidelné servisní úkony a údržbu.
-- Max do výše 30000 Kč

Předchozí tabulka pouze shrnuje nejdůežitější z nabízených asistenčních služeb. Více informací naleznete zde.