povinne-ruceni.cz

Asistenční služby Allianz v rámci povinného ručení

K povinnému ručení u pojišťovny Allianz jsou zdarma poskytovány Základní asistenční služby. V rámci základních asistenčních služeb můžete v případě havárie či poruchy využít např. příjezdu asistenční služby, vyproštění vozidla a jeho opravu do maximálního limitu 2500 Kč (platí pro ČR). Pokud si u Allianz sjednáte i havarijní pojištění, limity Základní asistence se zdvojnásobují.

Allianz nabízí 2 varianty asistenčních služeb, kromě Základní asistence si můžete vybrat i Asistenci PLUS, v rámci které můžete využít např. i úschovu nepojízdného vozidla s limitem 500 Kč na den (max. 2 dny) a také služby základní asistence s vyššími limity.

Asistenční služby pro klienty pojišťovny Allianz zabezpečuje společnost ELVIA. V případě potřeby volejte asistenční službu na tel. čísle 283 002 780. Při volání ze zahraničí nezapomeňte na mezinárodní předvolbu +420.

Důležitá telefonní čísla

Rozsah pojištění v rámci Základních asistenčních služeb Allianz

V případě, že je vozidlo po poruše, následkem havárie, živelní události, vandalismu, jeho poškození zvířetem nebo následkem střetu se zvířetem nebo odcizení jeho části nepojízdné, má oprávněná osoba nárok na zorganizování a úhradu:

Oprávněná osoba má dále nárok na:

Pokud je k vozidlu současně sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění, limity pojistného plnění stanovené v odst. 1 tohoto článku vyjádřené finanční částkou se zdvojnásobí.

Podrobnosti k Základním asistenčním službám Allianz

 ČR do 3,5 tČR nad 3,5 tZahraničí do 3,5 tZahraničí nad 3,5 t
Nepojízdné vozidlo (následkem poruchy, havárie, živelní události, vandalismu, jeho poškození zvířetem nebo následkem střetu se zvířetem nebo odcizení jeho části)
příjezd a odjezd asistenční služby 2500 Kč 2500 Kč 3000 Kč 5000 Kč
oprava vozidla na místě as. službou
vyproštění a manipulace s vozidlem
odtah vozidla do nejbližší autoopravny nebo odtah do jiného místa, které si oprávněná osoba určí (pokud vozidlo není možné opravit do 8 hodin od přivolání asistenční služby)

Kompletní přehled služeb i další informace o tarifu Asistence Plus najdete zde.