povinne-ruceni.cz

Bonus

sleva na povinném ručení poskytovaná pojišťovnou klientovi za bezeškodný průběh pojištění. Může dosahovat až 60 %. Opakem bonusu je malus.