povinne-ruceni.cz

Informace o nakládání s osobními údaji

Souhlasím se shromaždováním, uchováním a zpracováním osobních údajů, které poskytuji společnosti Zabura s.r.o., se sídlem Brno, Cejl 107, 602 00, IČ: 283 03 881 (příp. jejím zaměstnancům). Tato data jsou potřebná k sjednání pojištění, přípravě nové nabídky anebo ke zkvalitnění stávající nabídky pro klienta nebo potenciálního klienta.

Některé údaje uvedené zájemcem při žádosti o pojištění mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Zájemce souhlasí se šířením obchodního sdělení elektronickou formou (§ 7 zákona č. 480/2004 Sb.). Souhlas zájemce je poskytován na dobu neurčitou. Zájemce bere na vědomí, že společnost Zabura s.r.o kdykoli v průběhu zpracování osobních údajů poskytne zájemci informace o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů či vysvětlení ke způsobu zpracování osobních údajů.

Společnost Zabura s.r.o. si vyhrazuje právo použít osobní data a údaje klientů společnosti s cílem zasílání informací o novinkách a nových produktech a službách.

Každý může kdykoliv písemně požádat o odstranění jeho údajů z databáze společnosti Zabura s.r.o. kromě těch údajů, které jsou nezbytné ke správě stávajících pojistných smluv anebo jiných produktů a služeb.