povinne-ruceni.cz

Spoluúčast

peněžní částka stanovená v pojistné smlouvě, o kterou se ponižuje výše pojistného plnění. Pokud je spoluúčast vyšší než pojistné plnění, pojistiteli nevzniká povinnost poskytnout pojistné plnění.