povinne-ruceni.cz
logo České podnikatelské pojišťovny

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

web České podnikatelské pojišťovny http://www.cpp.cz/profil/
IČO 63998530
Základní kapitál 1 000 000 000 Kč
Sídlo pojišťovny Budějovická 5
140 21 Praha 4

Česká podnikatelská pojišťovna je součástí jedné z největších pojišťovacích skupin Vienna Insurance Group. Jediný akcionář (od 1. 7. 2005) je Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,Templová 747,110 01 Praha 1,IČ: 471 16 617

Česká podnikatelská pojišťovna je třetím největším poskytovatelem povinného ručení na pojistném trhu v České republice. ČPP předepsala v roce 2010 pojistné v celkové hodnotě 6,4 mld. Kč, spravuje téměř 1,4 mil. smluv a dosáhla zisku před zdaněním 481 mil. Kč. Česká podnikatelská pojišťovna je součástí jedné z největších pojišťovacích skupin Vienna Insurance Group.

Asistenční služby k povinnému ručení od České podnikatelské pojišťovny.